AKÇADAĞ MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

Akçadağ Malmüdürlüğü

Mehmet ARARAT
Akçadağ Malmüdürü
İletişim :
Telefon : 0422 417 17 22
Santral    0422 417 15 36
 
Akçadağ Malmüdürlüğü Personeli
İletişim :        
Muhasebe Servisi Telefon 0422 417 10 13
Gelir Servisi Fax        0422 417 15 35