İLANLARIMIZ

1 Malatya Defterdarlığından Ağaçlandırma ilanı

12018 Yılı Kamu Konutları Kira Bedelleri Yayınlanmıştır

1 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvuru Adresi

1 Malatya 2B tarım arazilerinden hak sahiplerini belirtir liste

1 Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Bilgiler