İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYA SAYMANLIK MÜDÜRÜ
Naim ADIR
Saymanlık Müdürü
0 422 341 06 60/15 00
Fatma ERTÜRK
Müdür Yrd.
0 422 341 06 60/15 06
İnönü Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Çalışanları
1 1

Ahmet Cem TURHAN Defterdarlık Uzmanı

Sefer KAZANCI Veznedar
Nilüfer BARBAK Veznedar
Derya DEMİR
V.H.K.İ.
Hacı ÖZTÜRK
V.H.K.İ.
8
Hasan DURSUN V.H.K.İ.
Özlem YILDIRIM V.H.K.İ.
Fatma Ceren
ALPDEMİR
Memur
Nurettin GÖKDELEN Hizmetli
Fadime KARAMAN Hizmetli