MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Sedat HÖKELEK
Müdür
0 422 323 69 07
 
 
Nejla BİÇER
Müdür Yardımcısı
0 422 323 85 43/13 35
 
 
Murat TOKUÇİN
Müdür Yardımcısı
0 422 323 85 43/13 26
Milli Emlak Müdürlüğü Çalışanları
Cuma BELTEKİN
Şef
Zeki KURT
Şef
Orhan AYAZ
Şef
Halis BOZKURT
Bilgisayar Mühendisi
Uğur ÖZDAMAR
Harita Mühendisi
Gülşen AYTEKİN
Defterdarlık Uzmanı
Metin BAŞTÜRK
Defterdarlık Uzmanı
Ayhan PEKTAŞ
Defterdarlık Uzmanı
Zafer Yüksel
Defterdarlık Uzmanı
Erol KARATEPE
Defterdarlık Uzmanı
8 8 8
Elif YEROĞLU Defterdarlık Uzmanı Basri KALKAN Defterdarlık Uzmanı
Fatma
AKBOZ KALKAN
Defterdarlık Uzmanı
M.Nuri ALTUNKAYA Araştırmacı
Serap YABA
İnşaat Teknikeri
8
Haydar VAROL
Harita Teknikeri
Ahmet Muhtar
YENİÇERİ
Harita Teknisyeni
Bayram IŞIK
Harita Teknisyeni
Eşref YALÇIN
V.H.K.İ.
Emine IŞIK
V.H.K.İ.
3 1
Ramazan GÜRBÜZ V.H.K.İ
Mustafa ERBEK V.H.K.İ.
Enver GÜNEŞ    V.H.K.İ.
Ahmet SAĞLAM V.H.K.İ.
Hasan KORKMAZ V.H.K.İ.
Ersin AYDOĞDU V.H.K.İ.
Yücel BİLGİLİ V.H.K.İ..
Halil İbrahim
MENEKLİ
V.H.K.İ.
Semra SALMAN
ÖZTOP
V.H.K.İ.
Ahmet ŞENER    V.H.K.İ
2 1 8
Kübra ŞAD
V.H.K.İ.
Özlem GEYİK
V.H.K.İ.
Oktay ARIKBOĞA V.H.K.İ.
Merve ÖZDEMİR V.H.K.İ.
Ümmühan SOYLU V.H.K.İ.
1 1 1
Ahmet DEMİR
V.H.K.İ.
Şemsettin MEMUR Şoför
Hasan SANCAR    Şoför
Nihat ÖZBAY    Hizmetli
Alirıza DÖNMEZ Hizmetli
1        
Hasan TOPAL Şoför(4C)