MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Sedat HÖKELEK
Müdür
0 422 323 69 07
 
 
Nejla BİÇER
Müdür Yardımcısı
0 422 323 85 43/13 35
 
 
Milli Emlak Müdürlüğü Çalışanları
1
Zeki KURT
Şef
Halis BOZKURT
Bilgisayar Mühendisi
Uğur ÖZDAMAR
Harita Mühendisi
Gülşen AYTEKİN Defterdarlık Uzmanı
Metin BAŞTÜRK
Defterdarlık Uzmanı
8
Ayhan PEKTAŞ
Defterdarlık Uzmanı
Zafer YÜKSEL Defterdarlık Uzmanı
Erol KARATEPE
Defterdarlık Uzmanı
Elif YEROĞLU Defterdarlık Uzmanı
Basri KALKAN Defterdarlık Uzmanı
8 8
Fatma
AKBOZ KALKAN
Defterdarlık Uzmanı
M.Nuri ALTUNKAYA Araştırmacı
Serap YABA
İnşaat Teknikeri
Haydar VAROL
Harita Teknikeri
Ahmet Muhtar
YENİÇERİ
Harita Teknisyeni
3 8 1
Bayram IŞIK
Harita Teknisyeni
Ramazan GÜRBÜZ V.H.K.İ
Emine IŞIK
V.H.K.İ.
Mustafa ERBEK
V.H.K.İ.
Enver GÜNEŞ    V.H.K.İ.
1 1
Hasan KORKMAZ V.H.K.İ.
Ersin AYDOĞDU V.H.K.İ.
Yücel BİLGİLİ V.H.K.İ..
Alhas İLHAN
V.H.K.İ.
Semra SALMAN
ÖZTOP
V.H.K.İ.
2 1
Ahmet ŞENER    V.H.K.İ
Kübra ŞAD
V.H.K.İ.
Özlem ÇEKİM
V.H.K.İ.
Oktay ARIKBOĞA V.H.K.İ.
Merve ÖZDEMİR V.H.K.İ.
8 1 1 1
Ümmühan SOYLU V.H.K.İ.
Ahmet DEMİR
V.H.K.İ.
Şemsettin MEMUR Şoför
Hasan SANCAR    Şoför
Nihat ÖZBAY    Hizmetli
1      
Alirıza DÖNMEZ Hizmetli
Hasan TOPAL Şoför(4C)