MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
Av.Suna ARAS
Muhakemat Müdür V.
Muhakemat Müdürlüğü Çalışanları
8 8 8 8 8
Elvan TÜRK
Hazine Avukatı
K.İnci TANER
Hazine Avukatı
Deniz METE
Hazine Avukatı
Birgül A.ÖZDAĞ
Hazine Avukatı
Arda T.KAYA
Hazine Avukatı
8 1 1 1 1
Hatice TAVUKÇUOĞLU
Şef
Cebrail TEMEL
Şef V.
Halide Nalan
AYDOĞAN
V.H.K.İ.
Hakan ALTUNAY
Memur
Müzaffer GÜRBÜZ
Hizmetli
1 1      
Sadık YILMAZ
4C'li Personel
Mehmet USALAN
4C'li Personel