MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
Av.Suna ARAS
Muhakemat Müdür V.
Muhakemat Müdürlüğü Çalışanları
    8   1
Elvan TÜRK
Hazine Avukatı
K.İnci TANER
Hazine Avukatı
Selime TOPRAK
Hazine Avukatı
Deniz METE
Hazine Avukatı
Birgül A.ÖZDAĞ
Hazine Avukatı
8        
Arda T.KAYA
Hazine Avukatı
Şehriban Y.DÖNER
Hazine Avukatı
Hatice TAVUKÇUOĞLU
Şef
Cebrail TEMEL
Şef V.
Mesude FIRAT
V.H.K.İ
1 8      
Hakan ALTUNAY
Memur
Müzaffer GÜRBÜZ
Hizmetli
Zühal ÖZTÜRK
4C'li Personel
Sadık YILMAZ
4C'li Personel
Mehmet USALAN
4C'li Personel