PÜTÜRGE MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

44107 Pütürge Malmüdürlüğü

 
Necati ÇOBAN
Pötürge Malmüdürü
İletişim :
Telefon : 0422 561 2013
Fax       : 0422 561 2013
 
 
Pütürge Malmüdürlüğü Personeli
İletişim : 
Muhasebe Servisi Telefon : 0422 561 2632 
Gelir Servisi Telefon           : 0422 561 2062
Milli Emlak Servisi               : 0422 561 2089